Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Dosmar Oy (Y-tunnus: FI09444820)

Kylvöpolku 6

00680 HELSINKI

(09) 8870 230

2. Yhteys rekisteriä koskevissa asioissa

dosmar@dosmar.fi

(09) 8870 230

3. Rekisterin nimi

Dosmar Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Dosmar Oy:n yleisen markkinointiviestinnän harjoittaminen ja asiakassuhteiden ylläpito. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Dosmar Oy:n tarjoamista tuotteista, palveluista sekä tarjouksista.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi

Sähköpostiosoite

Henkilön edustama organisaatio

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö joko

  • edustaa yritystä jolla on asiakassuhde Dosmar Oy:n kanssa
  • on tilannut uutiskirjeen tilauslomakkeella
  • on muutoin ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Dosmar Oy käyttää uutiskirjeviestinnässä yhdysvaltalaista MailChimp -sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattu henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

9. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Dosmar Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokantoihin pääsee käsiksi vain sellaiset henkilöt, joilla on järjestelmään pääsyyn vaadittava käyttäjätunnus ja salasana.