Dosmar tarjoaa lisätakuu-palvelua myymiinsä tuotteisiin. Näin se pidentää laiteen ja asennusympäristön käyttöikää korjausmahdollisuuden ansiosta.

Vian sattuessa Dosmarin lisätakuut kattavat korjauksen, vialliset osat ja lähetyskulut asiakkaalle. Mikäli tuotetta ei voida enää korjata tai vaihtaa, Dosmar vaihtaa tuotteen toiseen samantyyppiseen.

 

Lisätakuiden piiriin eivät kuulu:

  • Viat, jotka johtuvat tuotteeseen tehdyistä (muista kuin normaaliin käyttöön kuuluvista) muutoksista tai säädöistä, joita valmistaja ei ole kirjallisesti hyväksynyt.

  • Normaalista kulumisesta johtuvien, huoltotoimenpiteiden, osien vaihdon tai korjauksien aiheuttamat kulumat.

  • Laitteen sopimaton käyttö tai valmistajan huolto- ja käyttöohjeista poikkeava käyttö.

  • Ohjelmistojen sopimaton tai virheellinen asennus.

  • Viat, jotka johtuvat käyttäjän itsensä tai henkilön, joka ei ole valmistajan valtuuttama, tekemistä korjauksista.

  • Onnettomuudesta, ilkivallasta, salamaniskusta, tulvasta, tulipalosta, huonosta ilmastoinnista tai muusta force majeure -tilanteesta johtuvat viat.

  • Viat, jotka johtuvat häiriöistä järjestelmässä johon tuote voidaan kytkeä.

  • Huomaa myös, että Dosmarin lisätakuut eivät kata sellaisen tuotteen vikoja, jonka sarja- tai mallinumeroa on muutettu.

 

Kysy lisää palveluistamme myyjiltämme.