Erikois-PC:t mahdollistavat järjestelmäintegroijalle ääriolosuhteet ja monet muut sovellutukset.